top_menu
 

  คู่มือการใช้งาน ระบบเครือข่ายไร้สาย มหาวิทยาลัยนเรศวร ... 17 สิงหาคม 2559
  Orientation for Graduate Students' Schedule 2016 ... 5 สิงหาคม 2559
  ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นผู้ช่วยวิจัย สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเทค ... 26 กรกฎาคม 2559
  แนะนำอาจารย์ใหม่ ... 13 กรกฎาคม 2559
  ร่วมกิจกรรมทำบุญเนื่องในวันเข้าพรรษาของคณะฯ ... 12 กรกฎาคม 2559
  ม.นเรศวร รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหา เพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศ ... 5 กรกฎาคม 2559

  

โครงการตรวจติดตามการประเมินคุณภาพการศึกษา ...
 

การอบรมพัฒนาห้องปฏิบัติการ เรื่อง การจัดฝึกอบ ...
 

โครงการInternational Training on Modern Tech ...
 

สานสัมพันธ์เกษตร ...
 

                                 
  AgiMis AgiWebboard AgiFacebook E-Document NuMail  

www.AGI.NU.ac.th
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม.9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-962710 Fax. 055-962709


    
  Home l Contact l Map l Site map l Log in
Home Contact Map Site map