top_menu
 

  ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 59 ... 28 กันยายน 2559
  ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประกวดอาหารพื้นบ้าน ... 23 กันยายน 2559
  ขอเชิญร่วมงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 14 ... 15 กันยายน 2559
  "23 ปี เกษตรนเรศวรร่วมใจคืนถิ่น" ... 14 กันยายน 2559
  นายสถิตย์ ศรีใส .. คนรุ่นใหม่กับเมล่อนเงินล้าน ... 13 กันยายน 2559
  คณะเกษตรศาสตร์ ฯ ม.นเรศวร ร่วมจัดนิทรรศการงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ. ... 9 กันยายน 2559

  

นักเรียนโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เข้าเยี่ยมชมห้ ...
 

โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยสำหรับนิสิตปริญญาต ...
 

ม.นเรศวร จับมือ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ...
 

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท น้ำต ...
 

                                 
  AgiMis AgiWebboard AgiFacebook E-Document NuMail  

www.AGI.NU.ac.th
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม.9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-962710 Fax. 055-962709


    
  Home l Contact l Map l Site map l Log in
Home Contact Map Site map