top_menu
   ประกาศการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นคณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร ... 16 พฤษภาคม 2562
  ขอเชิญร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเ ... 7 พฤษภาคม 2562
  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อตัดโอนมาสังกัดคณะเกษต ... 24 เมษายน 2562
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ... 29 มีนาคม 2562
  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ช่วยวิจัยโครงการวิจัยทางการเกษตร ... 27 มีนาคม 2562
  มน. คิดค้นค่าสมการใช้กับเครื่องตรวจวัดความหวาน ของมะปรางหวานและมะยงชิด สำเร็จ ... 27 มีนาคม 2562
  วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร AGRICULTURAL SCIENCE JOURNAL ปีที่ 49 ฉบับที่1(พิเศษ) เด ... 22 มีนาคม 2562
  ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ... 11 มีนาคม 2562
  การอบรมเทคโนโลยีการแปรรูปน้ำนมเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ... 11 มีนาคม 2562

  

รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ร่วมพิธีเปิดอาคาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ...

ร่วมกิจกรรมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ...

คณะเกษตรศาสตร์ฯ จัดอบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี ...

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเยี่ยมชมคณะเกษตรศาสตร์ฯ ...

กาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลก ...

น้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ...

                                         
  AgiMis AgiWebboard AgiFacebook E-Document NuMail  

www.AGI.NU.ac.th
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม.9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-962710 Fax. 055-962709


    
  Home l Contact l Map l Site map l Log in
Home Contact Map Site map เกษตรนเรศวร ครั้งที่ 16 ลงทะเบียนประชุมวิชาการเกษตรนเรศวรครั้งที่ 16