top_menu
 


  ขอแสดงความยินดี ... 11 ตุลาคม 2562
  ก้าวสู่ปีที่ 27 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร ... 1 ตุลาคม 2562
  ขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนาวิชาการเรื่อง"เส้นทางกล้วยภาคเหนือตอนล่าง1สู่สากล" วันที่ ... 26 สิงหาคม 2562
  กำหนดและเอกสาร โครงการ “การจัดการความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม” ... 15 สิงหาคม 2562
  ผลงานวิจัยร่วมฉลองครบรอบ 25 ปี คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร ... 14 สิงหาคม 2562
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ... 6 สิงหาคม 2562
  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “อธิการบดีพบบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร” ... 23 กรกฎาคม 2562
  โครงการพัฒนาการจัดการความรู้ (KM) ในด้านการวิจัยสถาบัน วิจัยสถาบัน ...R2R... อย่ ... 23 กรกฎาคม 2562
  โครงการพัฒนาการจัดการความรู้ (KM) ในด้านการจัดการเรียนการสอนฯ ... 23 กรกฎาคม 2562
  ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ... 18 กรกฎาคม 2562
  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าห ... 12 กรกฎาคม 2562

  

ขอแสดงความยินดี ...

กิจกรรมติวรายวิชาพื้นฐาน ...

ปัจฉิมนิเทศนิสิตปี4 ...

การบรรยายพิเศษ ...

น้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมห ...

โครงการ “ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว” ...

นักเรียนเข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยและรับฟังการแนะแนวทางการศึกษา ...

ต้อนรับผู้เข้าดูงานอาคารศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิ ...

                                         

  AgiMis AgiWebboard AgiFacebook E-Document NuMail  

www.AGI.NU.ac.th
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม.9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-962710 Fax. 055-962709


    
  Home l Contact l Map l Site map l Log in
Home Contact Map Site map เกษตรนเรศวร ครั้งที่ 16 ลงทะเบียนประชุมวิชาการเกษตรนเรศวรครั้งที่ 16