top_menu
 


  ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อศิษย์เก่า เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทย ... 8 พฤษภาคม 2560
  โครงการจัดงานตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ส่งเสริมพระพุทธศาสนาใน วันวิสาขบูชา ... 4 พฤษภาคม 2560
  มหกรรมความยักษ์ เมืองสองแคว ครั้งที่2 ... 27 เมษายน 2560
  แสดงความยินดี ... 25 เมษายน 2560
  ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ปุณฑริกา รัตนตรัยวงศ์ ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง (Gold Me ... 7 เมษายน 2560
  ม.นเรศวร ขอเชิญร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ... 7 เมษายน 2560

  

สัมมนานิสิตสหกิจศึกษาและฝึกงานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ...
 

สัมมนานิสิตสหกิจศึกษาและฝึกงานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง ภา ...
 

มหกรรมควายยักษ์ เมืองสองแคว ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยรางวัลนายกรัฐม ...
 

นักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าเยี่ยมชมห้อง ...
 

                                 
  AgiMis AgiWebboard AgiFacebook E-Document NuMail  

www.AGI.NU.ac.th
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม.9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-962710 Fax. 055-962709


    
  Home l Contact l Map l Site map l Log in
Home Contact Map Site map