top_menu
 
 
  โครงการ การเสริมสร้างศักยภาพในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ...
17 กรกฎาคม 2558
 
  ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ปุณฑริกา รัตนตรัยวงศ์ ในโอกาสได้รับรางวัลเหรียญเงิน จาก...
7 พฤษภาคม 2558
 
  กำหนดการ โครงการ “การตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ”...
30 เมษายน 2558
 
  ประกาศรายชื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสอนด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ระดับมัธย...
22 เมษายน 2558
 
  เปลี่ยนเวลาร่วมงานสงกรานต์มหาวิทยาลัย...
9 เมษายน 2558
 
  รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสอนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล...
8 เมษายน 2558
 
  ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ช่วยวิจัย...
1 เมษายน 2558
 
  9 เมษายน นี้ ขอเชิญชาว ม.นเรศวร ร่วมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558...
31 มีนาคม 2558
 

    
  ผู้บริหารและบุคลากรร่วมงานวันคล้ายวันสภาปนามหาวิทยาลัย ...  
  นิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตรได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษใน ...  
  กิจกรรมทำบุญเนื่องในวันเข้าพรรษา วันแม่แห่งชาติ และทำบุญสโมสรนิสิต ...  
  โครงการInternational Training on Modern Technology for Sustainable Agriculture S ...  
  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง พืชเทคโนชีวภาพ:การวิจัยและใช้ประโยชน์ ...  
  ขอแสดงความยินดีกับนายอรรถชัย เขียวศรี ได้รับรางวัลรองดีเด่นระดับชาติ ในงานวันสหก ...  
  ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นิติพงศ์ จิตรีโภชน์ ในโอกาสได้รับรางวัลอาจารย์ปฏิบัติง ...  
  โครงการการนำเสนอผลงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เกษตร 2558 ...  

                                 
  AgiMis AgiWebboard AgiFacebook E-Document NuMail  

www.AGI.NU.ac.th
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม.9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-962710 Fax. 055-962709


    
  Home l Contact l Map l Site map l Log in
Home Contact Map Site map