top_menu
 

  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมน้อมเกล้าฯ ... 20 ตุลาคม 2559
  ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์การเกษตร ระดับมัธยมศึกษา ... 11 ตุลาคม 2559
  ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์การเกษตร ระดับมัธยมศึกษา ... 12 ตุลาคม 2559
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ... 7 ตุลาคม 2559
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่อง Gas Chromatography ... 7 ตุลาคม 2559
  scientific writing for agricultural research scientists ... 7 ตุลาคม 2559

  

นักเรียนโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เข้าเยี่ยมชมห้ ...
 

โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยสำหรับนิสิตปริญญาต ...
 

ม.นเรศวร จับมือ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ...
 

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท น้ำต ...
 

                                 
  AgiMis AgiWebboard AgiFacebook E-Document NuMail  

www.AGI.NU.ac.th
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม.9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-962710 Fax. 055-962709


    
  Home l Contact l Map l Site map l Log in
Home Contact Map Site map