top_menu
 
 
  ประกาศรายชื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสอนด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ระดับมัธย...
22 เมษายน 2558
 
  เปลี่ยนเวลาร่วมงานสงกรานต์มหาวิทยาลัย...
9 เมษายน 2558
 
  รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสอนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล...
8 เมษายน 2558
 
  ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ช่วยวิจัย...
1 เมษายน 2558
 
  9 เมษายน นี้ ขอเชิญชาว ม.นเรศวร ร่วมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558...
31 มีนาคม 2558
 
  รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสอนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล...
1 เมษายน 2558
 
  ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ม.นเรศวร...
19 มีนาคม 2558
 
  แสดงความยินดีกับศาสตราจารย์คนใหม่...
10 มีนาคม 2558
 

    
  กิจกรรมรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์ ...  
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี 2558 รุ่นที่ 1 ...  
  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ฯ ร่วมงานกีฬาบุคลากร ...  
  อธิการบดี ให้การต้อนรับ ผู้บริหารและนิสิต จาก Mulawarman University ประเทศอินโดน ...  
  การอัพโหลดข้อมูล มคอ. 2-7 ในระบบบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุ ...  
  เปิดแล้ว ช็อปศูนย์การเรียนรู้ธุรกิจและอาชีพ ...  
  กีฬา Aggie Family Game ...  
  นิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เข้าร่วมแข่งขัน To Be Nnumber One T ...  

                                      
  AgiMis AgiWebboard AgiFacebook E-Document NuMail  

www.AGI.NU.ac.th
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม.9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-962710 Fax. 055-962709


    
  Home l Contact l Map l Site map l Log in
Home Contact Map Site map