top_menu
 


  มหกรรมความยักษ์ เมืองสองแคว ครั้งที่2 ... 27 เมษายน 2560
  แสดงความยินดี ... 25 เมษายน 2560
  ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ปุณฑริกา รัตนตรัยวงศ์ ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง (Gold Me ... 7 เมษายน 2560
  ม.นเรศวร ขอเชิญร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ... 7 เมษายน 2560
  ม.นเรศวร ขอเชิญประชาคมมน.ร่วมงานประเพณีวันสงกรานต์ ... 7 เมษายน 2560
  หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ บุคลากรและนิสิต ด้านคอมพิวเตอร์สารสนเทศ ประจำปี 2 ... 24 มีนาคม 2560

  

รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในวันร ...
 

ผู้บริหาร ร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์มหาวิทยาลัยนเรศวร ...
 

ผู้บริหารและอาจารย์ให้การต้อนรับ Professor A.G. O’Donnell Pr ...
 

โครงการการฝึกอบรมเทคโนโลยีการผลิตพืชแบบไฮโดรโปรนิกส์ ...
 

                                 
  AgiMis AgiWebboard AgiFacebook E-Document NuMail  

www.AGI.NU.ac.th
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม.9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-962710 Fax. 055-962709


    
  Home l Contact l Map l Site map l Log in
Home Contact Map Site map