.: การประชุมวิชาการ ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม :.
.: การประชุมวิชาการ ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม :.
 
 
     
     

 
 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 
       
 

 

สาขา เทคโนโลยี และการประยุกต์สารสนเทศภูมิศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ปิยะธำรงชัย
นายอิทธิเทพ อ่อนปาน
E-mail : ittithepo@nu.ac.th
โทรศัพท์ : 055-962840
โทรสาร   : 055-962750

 

สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วภากร ศิริวงศ์
นางสาวนฤมล สิงห์กวาง
E-mail : narumonsk@gmail.com
โทรศัพท์ : 055-962841, 086-9383063
โทรสาร   : 055-962750

  ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000


 
   
     

 

 

 
จัดโดย ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก