Untitled Document
images_04
template2
» ข่าวประชาสัมพันธ์
» ภาพกิจกรรมภาควิชา


 
 
  ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ และการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ในรอบ 2
วันที่ประกาศข่าว 7 กุมภาพันธ์ 2563
 


 
 
 
 

 
    ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ และการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ในรอบ 2 ช่วงเวลาการรับสมัคร เดือน มกราคม - มีนาคม 2563  โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ
    ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดการขอรับทุน และดาวน์โหลดเอกสารการขอรับทุนได้ที่ www.graduate.nu.ac.th/   หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ โทร 0-5596-8821 หรือ 0-5596-8846

 
     
 

 

 
 
 
 

Copyright 2011 All right and reserves Department of Natural Resourse and Environment
Faculty of Agriculture Natural Resources and Environment, Naresuan University, Tel. 0-5596-2757, Fax. 0-5596-2750