Untitled Document
images_04
template2
» ข่าวประชาสัมพันธ์
» ภาพกิจกรรมภาควิชา
 
มีหัวข้อทั้งหมด 10 หัวข้อ / แสดงหน้าละ 10 หัวข้อ

  
เรื่อง : จัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รายละเอียด : ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดประกวดโค...
อ่านต่อ ...
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เรื่อง : จัดอบรม "บทบาทของชุมชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตราย"
รายละเอียด : ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดอบรม "บทบ...
อ่านต่อ ...
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เรื่อง : จัดอบรม "การพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้สูงอายุเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและติดตามการดูแล ด้วยระบบ GIS"
รายละเอียด : ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดอบรม "การ...
อ่านต่อ ...
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เรื่อง : กิจกรรมปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนิสิต ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2561
รายละเอียด : ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมปฐ...
อ่านต่อ ...
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เรื่อง : กิจกรรมนำเสนอผลงานสหกิจศึกษานิสิตปริญญาตรี สาขาวิชาภูมิศาสตร์ วันที่ 16 พค. 2561 ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์ฯ AG2203
รายละเอียด : กิจกรรมนำเสนอผลงานสหกิจศึกษานิสิตปร...
อ่านต่อ ...
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เรื่อง : กิจกรรมนำเสนอผลงานสหกิจศึกษานิสิตปริญญาตรี สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ 9 พค. 2561 ณ ห้อง Main Conference
รายละเอียด : กิจกรรมนำเสนอผลงานสหกิจศึกษานิสิตปริญญาตรี สาขาทรั...
อ่านต่อ ...
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เรื่อง : รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษา 2/2560
รายละเอียด : รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาค...
อ่านต่อ ...
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เรื่อง : รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษา 1/2560
รายละเอียด : รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาค...
อ่านต่อ ...
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เรื่อง : การประชุมระดมความคิดเพื่อหาแนวทางในการออกแบบการพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้สูงอายุ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและติดตามการดูแลด้วยระบบ GIS
รายละเอียด : การประชุมระดมความคิดเพื่อหาแนวทางในการออกแบบการพัฒ...
อ่านต่อ ...
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เรื่อง : การประชุมทางวิชาการ “ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม นเรศวร ครั้งที่ 2”
รายละเอียด :         ภาควิชา...
อ่านต่อ ...
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
FirstPrevious1 [2] 3 4 5 . . . NextLast


 

Copyright 2011 All right and reserves Department of Natural Resourse and Environment
Faculty of Agriculture Natural Resources and Environment, Naresuan University, Tel. 0-5596-2757, Fax. 0-5596-2750