Untitled Document
images_04
template2
» ข่าวประชาสัมพันธ์
» ภาพกิจกรรมภาควิชา
 
มีหัวข้อทั้งหมด 10 หัวข้อ / แสดงหน้าละ 10 หัวข้อ

  
เรื่อง : นิสิตระดับปริญญาโทสาขาภูมิศาสตร์จากประเทศเยอรมัน พูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องวิจัยและความก้าวหน้าในสาขาภูมิศาสตร์ในประเทศเยอรมันให้กับนิสิตปริญญาตรี สาขาภูมิศาสตร์
รายละเอียด : นิสิตระดับปริญญาโทสาขาภูมิศาสตร์จากประเทศเยอรมัน พ...
อ่านต่อ ...
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เรื่อง : คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยจงซานเมดิคอล และมหาวิทยาลัยแห่งชาติทิงหัว ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ขอเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานทางด้านสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย ในวันที่ 14 พ.ย. 2560
รายละเอียด : คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยจงซานเมดิคอล (Chung Sha...
อ่านต่อ ...
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เรื่อง : อบรมเชิงปฏิบัติการ ถ่ายทอดความรู้และประสบการร์ด้านการบริหารจัดการข้อมูลภูมิสารสนเทศ One Day sharing โดยบริษัท i-Bitz company limited
รายละเอียด : อบรมเชิงปฏิบัติการ ถ่ายทอดความรู้และประสบการร์ด้าน...
อ่านต่อ ...
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เรื่อง : นิสิต อาจารย์สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และอาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้จัดพิธีถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รายละเอียด : นิสิต อาจารย์สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ภาควิชาทรัพยากรธรร...
อ่านต่อ ...
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เรื่อง : รศ.ดร.กณิตา ธนเจริญชณภาส พานิสิต ปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมอบรมการจัดการสิ่งแวดล้อม กับพลังงานชีวภาพกับชุมชนปลอดแอลพีจี ตามวิถีชุมชนพอเพียง ที่จังหวัดสุโขทัย
รายละเอียด : รศ.ดร.กณิตา ธนเจริญชณภาส พานิสิต ปริญญาโท และปริญญ...
อ่านต่อ ...
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เรื่อง : โครงการไหว้ครู ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา2560
รายละเอียด : โครงการไหว้ครู ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล...
อ่านต่อ ...
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เรื่อง : ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรม NU Open House
รายละเอียด : ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจก...
อ่านต่อ ...
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เรื่อง : โครงการตรวจติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ของภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำปีการศึกษา 2559
รายละเอียด : โครงการตรวจติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพการศึก...
อ่านต่อ ...
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เรื่อง : ปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมทางวิชาการสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560
รายละเอียด : ปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมทางวิชาการสำหรับนิสิตระดับบ...
อ่านต่อ ...
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เรื่อง : ปฐมนิเทศนิสิตปริญญาตรี สาขาวิชาสาขาวิชาภูมิศาสตร์ และสาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2560
รายละเอียด : ปฐมนิเทศนิสิตปริญญาตรี สาขาวิชาสาขาวิชาภูมิศาสตร์ ...
อ่านต่อ ...
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
FirstPrevious1 2 [3] 4 5 6 . . . NextLast


 

Copyright 2011 All right and reserves Department of Natural Resourse and Environment
Faculty of Agriculture Natural Resources and Environment, Naresuan University, Tel. 0-5596-2757, Fax. 0-5596-2750