Untitled Document
images_04
template2
» ข่าวประชาสัมพันธ์
» ภาพกิจกรรมภาควิชา
 
มีหัวข้อทั้งหมด 9 หัวข้อ / แสดงหน้าละ 10 หัวข้อ

  
เรื่อง : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสอนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2
รายละเอียด : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสอนด้านทรัพยากรธรรมชาต...
อ่านต่อ ...
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เรื่อง : โครงการสหกิจศึกษาและฝึกงานในสาขาวิชาภูมิศาสตร์ ปีการศึกษา 2556
รายละเอียด : โครงการสหกิจศึกษาและฝึกงานในสาขาวิชาภูมิศาสตร์ ปีก...
อ่านต่อ ...
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เรื่อง : โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2555
รายละเอียด : โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิต ภาควิชาท...
อ่านต่อ ...
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เรื่อง : การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย วันที่ 2 สิงหาคม 2556
รายละเอียด : การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับมัธยมศ...
อ่านต่อ ...
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เรื่อง : การประชุมวิชาการ "สารสนเทศภูมิศาสตร์นเรศวร ครั้งที่ 3"
รายละเอียด : การประชุมวิชาการ "สารสนเทศภูมิศาสตร์นเรศวร ครั้งที...
อ่านต่อ ...
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เรื่อง : การประชุมวิชาการ "สิ่งแวดล้อมนเรศวร ครั้งที่ 9"
รายละเอียด : การประชุมวิชาการ "สิ่งแวดล้อมนเรศวร ครั้งที่ 9" วั...
อ่านต่อ ...
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เรื่อง : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสอนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ 26-30 เมษายน 2556
รายละเอียด : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสอนด้านทรัพยากรธรรมชาต...
อ่านต่อ ...
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เรื่อง : นิสิตเข้าร่วมกิจกรรม โครงการกีฬาสิ่งแวดล้อม นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย(ENVI GAMES)ครั้งที่ 20
รายละเอียด : นิสิตเข้าร่วมกิจกรรม โครงการกีฬาสิ่งแวดล้อม นิสิตน...
อ่านต่อ ...
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เรื่อง : นิสิตเข้าร่วมนำเสนอผลงาน การประชุมเชิงวิชาการนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5
รายละเอียด : นิสิตเข้าร่วมนำเสนอผลงาน การประชุมเชิงวิชาการนักศึ...
อ่านต่อ ...
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
FirstPrevious . . . 4 5 6 [7]


 

Copyright 2011 All right and reserves Department of Natural Resourse and Environment
Faculty of Agriculture Natural Resources and Environment, Naresuan University, Tel. 0-5596-2757, Fax. 0-5596-2750