Untitled Document
images_04
template2
» ข่าวประชาสัมพันธ์
» ภาพกิจกรรมภาควิชา


 
 
   คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยจงซานเมดิคอล และมหาวิทยาลัยแห่งชาติทิงหัว ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ขอเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานทางด้านสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย ในวันที่ 14 พ.ย. 2560

 


คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยจงซานเมดิคอล (Chung Shan Medical University) และมหาวิทยาลัยแห่งชาติทิงหัว (National Tsing Hua University) ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ขอเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานทางด้านสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย ที่คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 14 พ.ย. 2560


                [1]
 

Copyright 2011 All right and reserves Department of Natural Resourse and Environment
Faculty of Agriculture Natural Resources and Environment, Naresuan University, Tel. 0-5596-2757, Fax. 0-5596-2750