Untitled Document
images_04
template2
» ข่าวประชาสัมพันธ์
» ภาพกิจกรรมภาควิชา


 
 
   จัดอบรม "การพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้สูงอายุเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและติดตามการดูแล ด้วยระบบ GIS"

 


ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดอบรม "การพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้สูงอายุเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและติดตามการดูแล ด้วยระบบ GIS" โดยมี ผศ.ดร.สิทธิชัย ชูสำโรง เป็นวิทยากร ให้ความรู้ ณ ห้อง AG2203 คณะเกษตรศาสตร์ฯ ในงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่15 ในวันที่ 2 สิงหาคม 2561
                [1]
 

Copyright 2011 All right and reserves Department of Natural Resourse and Environment
Faculty of Agriculture Natural Resources and Environment, Naresuan University, Tel. 0-5596-2757, Fax. 0-5596-2750