ค้นหาหน่วยงาน :     

รายการเครื่องมือวิทยาศาสตร์

รูป

หมายเลขครุภัณฑ์

ภาควิชา

  เตาอบไมโครเวฟ ขนาด 32 ลิตร 6640-029-065  ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร
  เครื่องปั่นเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง 6640-005-020  ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร
  เตาเผาขนาดความจุไม่น้อยกว่า 20 ลิตร 6640-027-012  ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร
  เครื่องหาความชื้นตัวอย่างแบบอัตโนมัติ 6640-038-023  ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร
  สะพานไล่อากาศ 5930-001-017  ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร
  ชุดปฏิบัติการไหลของของไหล 5210-028-007  ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร
  ตู้เทียบสี 3416-008-002(1)  ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร
  ชุดเทียบสี Munsells 3146-008-002  ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร
  เครื่องอบแห้งแบบ tray หรือ Cabinet 6665-022-004  ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร
  ตู้อบแบบมีเตาหุ้งต้ม 7310-015-047  ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร
  ชุดวิเคราะห์ปริมาณน้ำมันและไขมัน 6685-017-004  ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร
  เครื่องวัดปริมาณน้ำ 6670-007-049  ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร
  เตาชนิดควบคุมอุณหภูมิ 6 หลุม 6640-029-050  ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร


หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8