ค้นหาหน่วยงาน :     

รายการเครื่องมือวิทยาศาสตร์

รูป

หมายเลขครุภัณฑ์

ภาควิชา

  เครื่อง GC ชนิด TCD และ FID detector (ตู้ควบคุมอุณหภูมิ)ยี่ห้อG2s chrom2togr2ph รุ่น Gc-14B 7110-047-042  ห้องปฏิบัติการกลาง
  เครื่องวัดพิกัดจากสัญญาณดาวเทียม ยี่ห้อ GARMIN รุ่น eTrex H 5210-020-025  ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  เครื่องวัดพิกัดจากสัญญาณดาวเทียม ยี่ห้อ GARMIN รุ่น eTrex H 5210-020-024  ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  เครื่องวัดพิกัดจากสัญญาณดาวเทียม ยี่ห้อ GARMIN รุ่น eTrex H 5210-020-023  ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  เครื่องวัดพิกัดจากสัญญาณดาวเทียม ยี่ห้อ GARMIN รุ่น eTrex H 5210-020-022  ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  เครื่องวัดพิกัดจากสัญญาณดาวเทียม ยี่ห้อ GARMIN รุ่น eTrex H 5210-020-021  ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  เครื่องวัดพิกัดจากสัญญาณดาวเทียม ยี่ห้อ GARMIN รุ่น eTrex H 5820-003-085(1)  ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  เครื่องวัดพิกัดจากสัญญาณดาวเทียม ยี่ห้อ GARMIN รุ่น eTrex H 5820-003-084(1)  ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  เครื่องวัดพิกัดจากสัญญาณดาวเทียม ยี่ห้อ GARMIN รุ่น eTrex H 5820-003-083(1)  ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  เครื่องวัดพิกัดจากสัญญาณดาวเทียม ยี่ห้อ GARMIN รุ่น MAP 60Csx 5820-003-085  ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  เครื่องวัดพิกัดจากสัญญาณดาวเทียม ยี่ห้อ GARMIN รุ่น MAP 60Csx 5820-003-084  ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  เครื่องวัดพิกัดจากสัญญาณดาวเทียม ยี่ห้อ GARMIN รุ่น MAP 60Csx 5820-003-083  ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  เครื่องวัดพิกัดจากสัญญาณดาวเทียม ยี่ห้อ GARMIN รุ่น eTrex Vista 5210-020-020  ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 23