ค้นหาหน่วยงาน :     

รายการเครื่องมือวิทยาศาสตร์

รูป

หมายเลขครุภัณฑ์

ภาควิชา

  เครื่องปั่นความเร็วสูง (Centrifuge) ยี่ห้อ NUVE รุ่น 800R 6640-005-046  ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  ตู้อบลมร้อน ขนาด 115 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง ยี่ห้อ Binder 7310-015-087  ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  เครื่องเขย่า 1 เครื่อง ยี่ห้อ Gemmy with Clamp 6695-019-077  ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  เครื่องเขย่าแยกชั้นชนิดควบคุมอุณหภูมิได้ จำนวน 1 เครื่อง 6695-019-001  ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  เครื่องชั่งทศนิยม 4 ตำแหน่ง จำนวน 1 เครื่อง ยี่ห้อ Sartorius 6670-004-272  ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  เครื่องล้างปิเปต ยี่ห้อ Mettler Electronic 6640-033-011  ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิขนาด 14 ลิตร 1 เครื่อง 6630-018-115  ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  เครื่องบดขยะ พร้อมอุปกรณ์ ยี่ห้อ Retsch รุ่น SM 1 6630-035-032  ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  เครื่องวัดการตกตะกอนแบบจาร์เทส ยี่ห้อ Phipps & Bird 5210-027-020  ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  อุุปกรณ์สำหรับชั่งสารขนาด 4100 กรัม ละเอียด 0.01 กรัม 6635-016-028(1)  ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  เครื่องวัดความเข้มแสง (light meter) 6685-016-013  ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  เครื่องวัดเสียง 5210-027-128  ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  เครื่องวัดคลอโรฟิลล์ 6695-017-001-015  ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 29