Untitled Document
images_04
template2
» ข่าวประชาสัมพันธ์
» ภาพกิจกรรมภาควิชา
 
มีหัวข้อทั้งหมด 66 หัวข้อ / แสดงหน้าละ 10 หัวข้อ


กำหนดการนำเสนอสัมมนาสหกิจศึกษา หลักสูตร วท.บ.ภูมิศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 ณ ห้อง AG 2203 คณะเกษตรศาสตร์ฯ
วันที่ประกาศข่าว 14 มีนาคม 2566
อ่านต่อ ...
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
กำหนดการนำเสนอสัมมนาสหกิจศึกษา หลักสูตร วท.บ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2565 วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 ห้องสโลป AG 2109 คณะเกษตรศาสตร์ฯ
วันที่ประกาศข่าว 14 มีนาคม 2566
อ่านต่อ ...
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
มหาวิทยาลัยแห่งชาติจงชิง (National Chung Hsing University) ประเทศไต้หวัน รับสมัคร นักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอก ที่ผ่านคอนเน็คชั่น MOU ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม NCHU
วันที่ประกาศข่าว 24 มีนาคม 2565
อ่านต่อ ...
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนิสิต ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่สามารถคว้ารางวัลในงาน “การประชุมวิชาการทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 6” จัดโดยภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิ
วันที่ประกาศข่าว 24 มีนาคม 2565
อ่านต่อ ...
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาภูมิศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ที่สามารถคว้ารางวัลในงาน “การประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14” ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2565
วันที่ประกาศข่าว 24 มกราคม 2565
อ่านต่อ ...
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.จรัสดาว คงเมือง ในโอกาสได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ประเภท BEST PRESENTERS (Oral Presentation) ในงานประชุมวิชาการ Humboldt Kolleg "Urban Partnership Melting Pot" Conference (Virtual Platform) จัดขึ้นในระหว่าง
วันที่ประกาศข่าว 24 มกราคม 2565
อ่านต่อ ...
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประชาสัมพันธ์งานประชุมนานาชาติ GIS IDEAS ระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วันที่ประกาศข่าว 18 มิถุนายน 2564
อ่านต่อ ...
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประชาสัมพันธ์ เปลี่ยนแปลงการนำเสนอผลงาน "ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5" เป็นแบบออนไลน์
วันที่ประกาศข่าว 21 เมษายน 2564
อ่านต่อ ...
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
กำหนดการนำเสนอสหกิจศึกษา สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 08.00 -13.00 น.
วันที่ประกาศข่าว 29 มีนาคม 2564
อ่านต่อ ...
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
กำหนดการนำเสนอสหกิจศึกษา สาขาวิชาภูมิศาสตร์ วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 08.30 -12.30 น.
วันที่ประกาศข่าว 29 มีนาคม 2564
อ่านต่อ ...
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
[1][2][3][4][5][6][7]
 
 

Copyright 2011 All right and reserves Department of Natural Resourse and Environment
Faculty of Agriculture Natural Resources and Environment, Naresuan University, Tel. 0-5596-2757, Fax. 0-5596-2750