ค้นหาหน่วยงาน :     

รายการเครื่องมือวิทยาศาสตร์

รูป

หมายเลขครุภัณฑ์

ภาควิชา

  ตู้อบเพาะเชื้อ 6630-020-001-041  ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร
  Wan 000256  ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  ชุดอากาศยานไร้คนขับ 6720-010-165  ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่2จอภาพขนาด 21.5 นิ้ว 7450-010-14001  ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่2จอภาพขนาด 21.5 นิ้ว 7450-010-14000  ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่2จอภาพขนาด 21.5 นิ้ว 7450-010-13999  ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่2จอภาพขนาด 21.5 นิ้ว 7450-010-13998  ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่2จอภาพขนาด 21.5 นิ้ว 7450-010-13997  ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  โทรทัศน์ LED TV แบบ Smart TV 7730-0032416  ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  หม้อนึ่งฆ่าเชื้ออัตโนมัติ พร้อมทำแห้ง(ขนาด50ลิตร) 7310-017-066  ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  ตู้ปลอดเชื้อแบบที่6 7110-046-093  ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  ปั๊มสูญญากาศชนิดไดอะแฟรม 4320-006-066  ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 6730-011-1673  ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 37