หน่วยงาน :  ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หน่วยงาน :รายการเครื่องมือวิทยาศาสตร์

รูป

หมายเลขครุภัณฑ์

  Wan 000256
  ชุดอากาศยานไร้คนขับ 6720-010-165
  เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่2จอภาพขนาด 21.5 นิ้ว 7450-010-14001
  เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่2จอภาพขนาด 21.5 นิ้ว 7450-010-14000
  เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่2จอภาพขนาด 21.5 นิ้ว 7450-010-13999
  เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่2จอภาพขนาด 21.5 นิ้ว 7450-010-13998
  เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่2จอภาพขนาด 21.5 นิ้ว 7450-010-13997
  โทรทัศน์ LED TV แบบ Smart TV 7730-0032416
  หม้อนึ่งฆ่าเชื้ออัตโนมัติ พร้อมทำแห้ง(ขนาด50ลิตร) 7310-017-066
  ตู้ปลอดเชื้อแบบที่6 7110-046-093
  ปั๊มสูญญากาศชนิดไดอะแฟรม 4320-006-066
  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 6730-011-1673
  เครื่องทำสูญญากาศแบบไดอะแฟรม 6630-017-026
  เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์ภาคสนาม 6670-004-020
  เครื่องวัดค่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 6665-014-014
  เครื่องวิเคราะห์คุณภาพน้ำหลายตัวแปร 6630-015-006
  เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง ในน้ำภาคสนาม 6670-005-255
  เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้าภาคสนาม 6635-016-086
  เครื่องวัดความขุ่นของน้ำภาคสนาม 6630-020-002-005
  เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่างแบบตั้งโต๊ะ 6630-046-027
  เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 2 ตำแหน่ง ยี่ห้อ Sartorius 6670-004-273
  ตู้ดูดควัน (ย่อยกรด) 6630-031-140
  ตู้อบตัวอย่าง Hot Air Oven ขนาด 416 ลิตร 7310-015-075
  เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง ยี่ห้อHACH 6670-005-254
  ตู้ดูดควัน 6630-031-214
  ตู้อบแห้งขยะมูลฝอย 7310-015-049
  ตู้เย็นเก็บสารเคมีป้องกันประกายไฟ 4140-001-072
  อ่างแช่สารอุณหภูมิต่ำ 6695-020-001
  ตู้ดูดความชื้นแบบอัตโนมัติสแตนเลส ขนาดความจุ 70 ลิตร 6630-031-086
  ตู้บ่มเชื้อ(แช่เย็น) 6665-014-011
  ตู้บ่มเชื้อ 6665-014-011(1)
  เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงในช่วง UV-Visble แบบลำแสงคู่ 6730-001-027
  เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง และวัดค่าการนำไฟฟ้า ุ6695-022-022
  เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 1 7450-010-11244
  ชุดอากาศยานไร้คนขับ 6720-001-153
  ตู้แช่สารละลายมาตรฐาน ขนาด 1.52 คิวบิกฟุต 1 ตู้ 4110-001-230
  เครื่องปั่นความเร็วสูง (Centrifuge) ยี่ห้อ NUVE รุ่น 800R 6640-005-046
  ตู้อบลมร้อน ขนาด 115 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง ยี่ห้อ Binder 7310-015-087
  เครื่องเขย่า 1 เครื่อง ยี่ห้อ Gemmy with Clamp 6695-019-077
  เครื่องเขย่าแยกชั้นชนิดควบคุมอุณหภูมิได้ จำนวน 1 เครื่อง 6695-019-001
  เครื่องชั่งทศนิยม 4 ตำแหน่ง จำนวน 1 เครื่อง ยี่ห้อ Sartorius 6670-004-272
  เครื่องล้างปิเปต ยี่ห้อ Mettler Electronic 6640-033-011
  อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิขนาด 14 ลิตร 1 เครื่อง 6630-018-115
  เครื่องบดขยะ พร้อมอุปกรณ์ ยี่ห้อ Retsch รุ่น SM 1 6630-035-032
  เครื่องวัดการตกตะกอนแบบจาร์เทส ยี่ห้อ Phipps & Bird 5210-027-020
  เครื่องวัดความเข้มแสง (light meter) 6685-016-013
  เครื่องวัดเสียง 5210-027-128
  เครื่องวัดคลอโรฟิลล์ 6695-017-001-015
  กล้องวัดมุมธีโอโดไลท์พร้อมขาตั้ง ยี่ห้อ Pantax รุ่น TH-20WA 6650-018-001
  กล้องระดับอัติโนมัติ ยี่ห้อ Topcon -
  เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จอ 18.5 นิ้ว ยี่ห้อ Dell 7450-010-10983
  เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จอ 18.5 นิ้ว ยี่ห้อ Dell 7450-010-10982
  เครื่องมัลติมีดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 2700 ansi lumens ยี่ห้อ NEC รุ่น M271X 6730-011-1388
  โปรแกรม ENVI 0000074
  เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ ระดับ xga ยี่ห้อ Optoma รุ่น EP-719P 6730-011-577
  โปรแกรม MapInfo Professtional Version 6.5 One user for Education 6630-028-025
  CD โปรแกรม ยี่ห้อ ERDAS รุ่น Imaginc Professional 7450-010-2981
  โปรแกรม MapObject LT2.0 Specifieations 7450-010-2461
  LandSat7 ETM+With Level 1R/1Gpre-processing 7450-010-2108
  ชุดโปรแกรมจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ใช้ข้อมูลดาวเทียม ยี่ห้อ Spans Spectical Analysia Systm 6730-016-027
  ชุดโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลดาวเทียม ยี่ห้อ Easi/Pace 6730-016-026
  ชุดโปรแกรมระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ยี่ห้อ ARC INFOแบบ Unieersity lab kit 7450-014-001(4)
  เครื่องวัดความสูงต้นไม้ 5210-020-036
  กล้องธีโอโดไลท์พร้อมขาตั้งยี่ห้อ Sokkisha รุ่น TM-20E 7710-046-001
   กล้องวัดมุมอิเล็กทรอนิกส์ 1 ตัว ยี่ห้อ Nikonรุ่น NE102 6675-013-001-016
  เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป จอภาพ LCD 17" ยี่ห้อ HP รุ่น Paviliona6080I 7450-010-6979
  เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป จอภาพ LCD 17" ยี่ห้อ HP รุ่น Paviliona6080I 7450-010-6978
  เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป จอภาพ LCD 17" ยี่ห้อ HP รุ่น Paviliona6080I 7450-010-6977
  เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป จอภาพ LCD 17" ยี่ห้อ HP รุ่น Paviliona6080I 7450-010-6976
  เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป จอภาพ LCD 17" ยี่ห้อ HP รุ่น Paviliona6080I 7450-010-6975
  เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลข้อมูลเชิงพื้นที่(GIS)ยี่ห้อ Acer 7450-010-8076
  เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลยี่ห้อ Acer รุ่น Veriton X2630G 7450-010-10968
  เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลยี่ห้อ Acer รุ่น Veriton X2630G 7450-010-10967
  เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลยี่ห้อ Acer รุ่น Veriton X2630G 7450-010-10966
  เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลยี่ห้อ Acer รุ่น Veriton X2630G 7450-010-10965
  เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลยี่ห้อ Acer รุ่น Veriton X2630G 7450-010-10964
  เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลยี่ห้อ Acer รุ่น Veriton X2630G 7450-010-10963
  เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลยี่ห้อ Acer รุ่น Veriton X2630G 7450-010-10962
  เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลยี่ห้อ Acer รุ่น Veriton X2630G 7450-010-10961
  เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลยี่ห้อ Acer รุ่น Veriton X2630G 7450-010-10960
  เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลยี่ห้อ Acer รุ่น Veriton X2630G 7450-010-10959
  เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 ยี่ห้อ Dell รุ่น Optiplex TM7010 MT 7450-010-10866
  เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลข้อมูลเชิงพื้นที่(GIS)ยี่ห้อ Acer 7450-010-8075
  เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลข้อมูลเชิงพื้นที่(GIS)ยี่ห้อ Acer 7450-010-8074
  เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลข้อมูลเชิงพื้นที่(GIS)ยี่ห้อ Acer 7450-010-8073
  เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลข้อมูลเชิงพื้นที่(GIS)ยี่ห้อ Acer 7450-010-8072
  เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลข้อมูลเชิงพื้นที่(GIS)ยี่ห้อ Acer 7450-010-8071
  เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลข้อมูลเชิงพื้นที่(GIS)ยี่ห้อ Acer 7450-010-8070
  เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลข้อมูลเชิงพื้นที่(GIS)ยี่ห้อ Acer 7450-010-8069
  เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลข้อมูลเชิงพื้นที่(GIS)ยี่ห้อ Acer 7450-010-8068
  เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลข้อมูลเชิงพื้นที่(GIS)ยี่ห้อ Acer 7450-010-8067
  เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป จอภาพ LCD 17" ยี่ห้อ HP รุ่น Paviliona6080I 7450-010-6974
  เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป จอภาพ LCD 17" ยี่ห้อ HP รุ่น Paviliona6080I 7450-010-6973
  เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป จอภาพ LCD 17" ยี่ห้อ HP รุ่น Paviliona6080I 7450-010-6972
  เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป จอภาพ LCD 17" ยี่ห้อ HP รุ่น Paviliona6080I 7450-010-6971
  เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป จอภาพ LCD 17" ยี่ห้อ HP รุ่น Paviliona6080I 7450-010-6970
  ตู้เก็บแผนที่ ยี่ห้อ FIRST รุ่น FD-5048 7110-035-001-022
  เครื่องฉายภาพเหมือนจริงยี่ห้อ WOLFVISION รุ่น VZ-5F 6730-017-127
  ตู้เก็บภาพถ่ายดาวเทียม 5 ลิ้นชัก จำนวน 1 ตู้ ยี่ห้อ ลักกี้ ขนาด 44"x48"x20" 7110-035-009
  กล้องระดับอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด ยี่ห้อ WIDE รุ่น NA24 6650-016-003
  เครื่องมือปรับปรุงแผนที่ ที่วางภาพ ยี่ห้อ Jena Sketchmaster 6675-019-001
  ไม้สต๊าปขนาดความยาว 3 ม. ชนิดไม้ ยี่ห้อ NEDO 5210-018-003
  ไม้สต๊าปขนาดความยาว 3 ม. ชนิดไม้ ยี่ห้อ NEDO 5210-018-002
  ไม้สต๊าปขนาดความยาว 3 ม. ชนิดไม้ ยี่ห้อ NEDO 5210-018-001
  เทปวัดระยะทาง 50 ม. ทำด้วยแสตนเลส หน้ากว้าง 10 มม.ยี่ห้อ นิปปอน โคกิ 5210-014-001-005
  เทปวัดระยะทาง 50 ม. ทำด้วยแสตนเลส หน้ากว้าง 10 มม.ยี่ห้อ นิปปอน โคกิ 5210-014-001-003
  ชุดเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษ ยี่ห้อ มาสเตอร์เทกซ์ 1 ชุด 7450-007-03
  ชุดเขียนตัวอักษรภาษาไทย ยี่ห้อ มาสเตอร์เทกซ์ 1 ชุด 7450-117-02
  ระดับมือมีจานองศาติดที่กล้องและหลอดระดับ 1 ชุด ยี่ห้อ Tamaya 5210-006-002-3
  กล้องเข็มทิศสำรวจเข็มทิศพร้อมกล่องเล็ก ยี่ห้อ USHIKATA S-28 6695-013-001-4
  กล้องเข็มทิศสำรวจเข็มทิศพร้อมกล่องเล็ก ยี่ห้อ USHIKATA S-28 6695-013-001-3
  กล้องเข็มทิศสำรวจเข็มทิศพร้อมกล่องเล็ก ยี่ห้อ USHIKATA S-28 6695-013-001-2
  กล้องมิเรอร์สเตอริโอสโคป เลนส์ตามีกำลังขยาย3 เท่า ยี่ห้อ วิลด์ รุ่น ST4 6650-009-003-06
  กล้องเข็มทิศสำรวจ USI IKATA รุ่น S-25 6675-013-001
  ระดับมือ TAMAYA # 423 5210-006-001
  กล้องระดับอัตโนมัติ ยี่ห้อ Topcon รุ่น AT-F3 6650-016-001
  ชุดเป้าปริซึ่มพร้อมโพล ไม่มียี่ห้อ,รุ่น,S/N 3465-005-021
  ชุดเป้าปริซึ่มพร้อมโพล ไม่มียี่ห้อ,รุ่น,S/N 3465-005-020
  ชุดเป้าปริซึ่มพร้อมโพล ไม่มียี่ห้อ,รุ่น,S/N 3465-005-019
  ชุดเป้าปริซึ่มพร้อมโพล ไม่มียี่ห้อ,รุ่น,S/N 3465-005-018
  กล้องถ่ายรูป ยาชิก้า เอฟ-3 ซุปเปอร์ 6270-005-003
  เข็มทิศธรณีวิทยา NSN 6675-013-01
  เข็มทิศธรณีวิทยา ยี่ห้อ BRUNTON รุ่น 5008 6675-013-010
  เข็มทิศธรณีวิทยา ยี่ห้อ BRUNTON รุ่น 5008 6675-013-009
  เข็มทิศธรณีวิทยา ยี่ห้อ BRUNTON รุ่น 5008 6675-013-008
  เข็มทิศธรณีวิทยา ยี่ห้อ BRUNTON รุ่น 5008 6675-013-007
  เข็มทิศธรณีวิทยา ยี่ห้อ BRUNTON รุ่น 5008 6675-013-006
  เข็มทิศธรณีวิทยา ยี่ห้อ BRUNTON รุ่น 5008 6675-013-005
  กล้อง TOTAL STATION ยี่ห้อ LEICA รุ่น TC 600 6650-009-002-015
  กล้องมองภาพสามมิติแบบกระจกสะท้อน ยี่ห้อ TOPCONรุ่น MS-3 6650-009-002-014
  กล้องมองภาพสามมิติแบบกระจกสะท้อน ยี่ห้อ TOPCONรุ่น MS-3 6650-009-002-013
  กล้องมองภาพสามมิติแบบกระจกสะท้อน ยี่ห้อ TOPCONรุ่น MS-3 6650-009-002-012
  กล้องมองภาพสามมิติแบบกระจกสะท้อน ยี่ห้อ TOPCONรุ่น MS-3 6650-009-002-011
  กล้องมองภาพสามมิติแบบกระจกสะท้อน ยี่ห้อ TOPCONรุ่น MS-3 6650-009-002-010
  กล้องมองภาพสามมิติแบบกระจกสะท้อนยี่ห้อ Sokkia รุ่น MS27 6650-017-010
  กล้องมองภาพสามมิติแบบกระจกสะท้อนยี่ห้อ Sokkia รุ่น MS27 6650-017-009
  กล้องมองภาพสามมิติแบบกระจกสะท้อนยี่ห้อ Sokkia รุ่น MS27 6650-017-008
  กล้องมองภาพสามมิติแบบกระจกสะท้อนยี่ห้อ Sokkia รุ่น MS27 6650-017-007
  กล้องมองภาพสามมิติแบบกระจกสะท้อนยี่ห้อ Sokkia รุ่น MS27 6650-017-006
  กล้องมองภาพสามมิติแบบกระจกสะท้อนยี่ห้อ Sokkia รุ่น MS27 6650-017-005
  กล้องมองภาพสามมิติแบบกระจกสะท้อนยี่ห้อ Sokkia รุ่น MS27 6650-017-004
  กล้องทวินเมอร์เรอส์สเตอร์โอสโคป ยี่ห้อ Ushikata รุ่น T-22Y 6650-009-002-09
  กล้อง TOTAL STSIION TC500 6675-013-001-005
  ไม้สต๊าฟ แบบพับ ขนาด 3 ม. ยี่ห้อ NEDO (ไม่มีรุ่น และ S/N) 5210-018-017
  ไม้สต๊าฟ แบบพับ ขนาด 3 ม. ยี่ห้อ NEDO (ไม่มีรุ่น และ S/N) 5210-018-016
  ไม้สต๊าฟ แบบพับ ขนาด 3 ม. ยี่ห้อ NEDO (ไม่มีรุ่น และ S/N) 5210-018-015
  ไม้สต๊าฟ แบบพับ ขนาด 3 ม. ยี่ห้อ NEDO (ไม่มีรุ่น และ S/N) 5210-018-014
  โซ่ลาน (ไม่มียี่ห้อ, รุ่น และ S/N) 3220-002-006
  โซ่ลาน (ไม่มียี่ห้อ, รุ่น และ S/N) 3220-002-005
  เข็มทิศธรณีวิทยา ยี่ห้อ BRUNTON รุ่น 5008 6675-013-004
  เข็มทิศธรณีวิทยา ยี่ห้อ BRUNTON รุ่น 5008 6675-013-003
  เข็มทิศธรณีวิทยา ยี่ห้อ BRUNTON รุ่น 5008 6675-013-002
  เครื่องวัดพื้นที่ระบบตัวเลข พร้อมครื่องยี่ห้อ TAMAYA MODELPLAMIX 7 MADE IN JAPAN 5210-020-003
  เครื่องวัดพื้นที่ระบบตัวเลข พร้อมครื่องยี่ห้อ TAMAYA MODELPLAMIX 7 MADE IN JAPAN 5210-020-002
  Topoon Mirror พร้อม Binoculor 3x 6150-015-001
  กระจกส่องฉากชนิด 2 ชั้น ยี่ห้อ TAMAYA 5210-019-003
  กระจกส่องฉากชนิด 2 ชั้น ยี่ห้อ TAMAYA 5210-019-002
  กระจกส่องฉากชนิด 2 ชั้น ยี่ห้อ TAMAYA 5210-019-001
  โฟโตแกรมเมตต์เมอร์เรอร์สเตริโอสโคป ยี่ห้อ ชอคคีซา รุ่น MS-27 6650-009-004-07
  กล้องดูภาพสามมิติจากภาพถ่ายทางอากาศ 1 กล้อง ยี่ห้อ วิลด์ รุ่น ST 4 6650-009-001
  กล้องดูภาพ 3 มิติ ยี่ห้อ Topcon 6650-009-002-005
  กล้องดูภาพ 3 มิติ แบบเมอร์เรยส์ 6650-009-002-004
  กล้องมิเรยร์สเตริโอสโคปยี่ห้อ Sokkisha รุ่น MS-27 6650-015-002
  เครื่องวัดพิกัดจากสัญญาณดาวเทียม ยี่ห้อ GARMIN รุ่น eTrex H 5210-020-025
  เครื่องวัดพิกัดจากสัญญาณดาวเทียม ยี่ห้อ GARMIN รุ่น eTrex H 5210-020-024
  เครื่องวัดพิกัดจากสัญญาณดาวเทียม ยี่ห้อ GARMIN รุ่น eTrex H 5210-020-023
  เครื่องวัดพิกัดจากสัญญาณดาวเทียม ยี่ห้อ GARMIN รุ่น eTrex H 5210-020-022
  เครื่องวัดพิกัดจากสัญญาณดาวเทียม ยี่ห้อ GARMIN รุ่น eTrex H 5210-020-021
  เครื่องวัดพิกัดจากสัญญาณดาวเทียม ยี่ห้อ GARMIN รุ่น eTrex H 5820-003-085(1)
  เครื่องวัดพิกัดจากสัญญาณดาวเทียม ยี่ห้อ GARMIN รุ่น eTrex H 5820-003-084(1)
  เครื่องวัดพิกัดจากสัญญาณดาวเทียม ยี่ห้อ GARMIN รุ่น eTrex H 5820-003-083(1)
  เครื่องวัดพิกัดจากสัญญาณดาวเทียม ยี่ห้อ GARMIN รุ่น MAP 60Csx 5820-003-085
  เครื่องวัดพิกัดจากสัญญาณดาวเทียม ยี่ห้อ GARMIN รุ่น MAP 60Csx 5820-003-084
  เครื่องวัดพิกัดจากสัญญาณดาวเทียม ยี่ห้อ GARMIN รุ่น MAP 60Csx 5820-003-083
  เครื่องวัดพิกัดจากสัญญาณดาวเทียม ยี่ห้อ GARMIN รุ่น eTrex Vista 5210-020-020
  เครื่องวัดพิกัดจากสัญญาณดาวเทียม ยี่ห้อ GARMIN รุ่น eTrex Vista 5210-020-019
  ชุดกล้องสำรวจภาคพื้นดินธีโอโดไลท์เชิงเลข 1 ชุด ยี่ห้อ PREXISO รุ่น T.O.2 6650-018-040
  กล้อง Total Station ยี่ห้อ Nikon รุ่น DTM 322 6650-018-039
  อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิแบบที่ 1 Water bath ยี่ห้อ Scipro รุ่น DH45-110 6630-017-021
  เครื่องเขย่าควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งพื้น 6695-019-130
  เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 4 ตำแหน่ง ยี่ห้อ Sartorius รุ่น BSA224S-CW 6630-002-128
  เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้าความเข้มกรดด่าง(แบบตั้งโต๊ะ) 6635-016-071

 
 


    พิมพ์รายการนี้