ตราสัญลักษณ์ ( LOGO )

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร

 • รูปช้างศึก อยู่ในโล่กลมโบราณ ตอนล่างรูปช้างศึกมีอักษรชื่อมหาวิทยาลัยนเรศวรอยู่ภายในป้ายชายธง
  หมายถึง วีรกรรม ความกล้าหาญ และพลานุภาพแห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช คณะเกษตรศาสตร์ฯ เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยนเรศวรอันเป็นพระนามพระราชทานเพื่อเทิดพระเกียรติของพระองค์ และน้อมนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาคณะให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
 • ชื่อ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และ FACULTY OF AGRICULTURE NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT
  เป็นแนวโค้งอยู่ด้านบนและล่างของรูปช้างศึกอยู่ในโล่กลมโบราณ หมายถึง ความมุ่งมั่นพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ฯ ด้วยการบูรณาการภูมิปัญญาไทยและการประยุกต์เทคโนโลยีทางการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร และสิ่งแวดล้อม ไปสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล
 • สีเขียวใบสักของตราสัญลักษณ์
  หมายถึง ความเขียวขจี มั่งคั่ง และอุดมสมบูรณ์ เพิ่มพูนความมั่นคงยืนยงดุจดั่งไม้สักทองอันล้ำค่า ถือเป็นเป้าหมายหลักของการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

ตราสัญลักษณ์แบบที่ 1

 • ตราสัญลักษณ์สีแบบพื้นโปร่ง
 • ใช้งานในรูปแบบทางการ
 • ชนิดไฟล์ (.PNG)

ตราสัญลักษณ์แบบที่ 1

 • ตราสัญลักษณ์สีขาวดำแบบพื้นโปร่ง
 • ใช้งานในรูปแบบทางการ
 • ชนิดไฟล์ (.PNG)

ตราสัญลักษณ์แบบที่ 1

 • ตราสัญลักษณ์สีแบบมีพื้นวงกลม
 • ใช้งานในรูปแบบทางการ
 • ชนิดไฟล์ (.PNG)

ตราสัญลักษณ์แบบที่ 1

 • ตราสัญลักษณ์สีขาวดำแบบมีพื้นวงกลม
 • ใช้งานในรูปแบบทางการ
 • ชนิดไฟล์ (.PNG)

ตราสัญลักษณ์แบบที่ 2

 • ตราสัญลักษณ์สีแบบพื้นโปร่ง
 • การใช้งานทั่วไปหรืองานที่ไม่เป็นทางการ
 • ชนิดไฟล์ (.PNG)

ตราสัญลักษณ์แบบที่ 2

 • ตราสัญลักษณ์สีขาวดำแบบพื้นโปร่ง
 • การใช้งานทั่วไปหรืองานที่ไม่เป็นทางการ
 • ชนิดไฟล์ (.PNG)

ตราสัญลักษณ์แบบที่ 2

 • ตราสัญลักษณ์สีแบบมีพื้นวงกลม
 • การใช้งานทั่วไปหรืองานที่ไม่เป็นทางการ
 • ชนิดไฟล์ (.PNG)

ตราสัญลักษณ์แบบที่ 2

 • ตราสัญลักษณ์สีขาวดำแบบมีพื้นวงกลม
 • การใช้งานทั่วไปหรืองานที่ไม่เป็นทางการ
 • ชนิดไฟล์ (.PNG)

ดาวน์โหลด ตราสัญลักษณ์ทั้งหมด

Loading