พิธีเททองหล่อพระพิรุณทรงนาค ในวาระครบรอบ 30 ปี แห่งคณะเกษตรศาสตร์ ฯ

เรื่องเล่าชาวเกษตร

บอกเล่าเรื่องความประทับใจ ของศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร

อาจารย์ ภิรมย์ อ่อนเส็ง
ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ สิริรัตน์ แสนยง
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร
อาจารย์ วิชาญ อามรกุล
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร
เสริม พัดชุมพร
สำนักงานเลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ฯ

Loading