ประจำปีงบประมาณ 2567 รุ่นที่ 1 - 4

ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก
รุ่นที่ 1
วันที่ 16 - 17 มีนาคม 2567
ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก
รุ่นที่ 2
วันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2567
ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก
รุ่นที่ 3
วันที่ 6 - 7 กรกฎาคม 2567
ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก
รุ่นที่ 4
วันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2567

ประจำปีงบประมาณ 2566 รุ่นที่ 3 - 4

ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก
รุ่นที่ 3
วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2566
ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก
รุ่นที่ 4
วันที่ 19-20 สิงหาคม 2566

Loading