โครงการอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร แบบ Onsite รุ่น 3 ณ โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว

โครงการอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร แบบ Onsite รุ่น 3 ณ โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว

ณ โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว ถนนวังจันทน์ ตำบลในเมือง, จังหวัดพิษณุโลก , Thailand, Phitsanulok

กำหนดการอบรม
Download File Pdf
สิ่งที่ต้องนำมาในวันอบรมและใช้แสดงตนตอนลงทะเบียนวันแรก
1.บัตรประชาชน
2.รูปถ่าย หน้าตรง ขนาด 3 นิ้ว (1 รูป)
(ขนาดประมาณ : กว้าง 6.15 เซนติเมตร x ยาว 7.80 เซนติเมตร)
ทั้งนี้-เป็นข้อกำหนดของกรมวิชาการเกษตร ใช้ติดใบประกาศนียบัตร หากสอบผ่าน

หมายเหตุ
หากท่านใดสอบไม่ผ่าน จะมีสอบซ่อมภายใน 15 วันหลังการอบรม โดยให้ท่านลงทะเบียนบริเวณโต๊ะลงทะเบียนในวันสุดท้าย
Link Google Map

สถานที่ฝึกอบรม

วังจันทน์ริเวอร์วิว Wangchan Riverview PHS

Address
ถนนวังจันทน์ ตำบลในเมือง, จังหวัดพิษณุโลก
Phone
091-8383519
Email
wanatsanank@nu.ac.th

Loading