สถานพัฒนามาตรฐานฯ รับบริการสกัดและวิเคราะห์คุณภาพ DNA/RNA ในตัวอย่างต่างๆ โดยใช้ชุดสกัด DNA/RNA สำเร็จรูป

📢📢 สถานพัฒนามาตรฐานฯ รับบริการสกัดและวิเคราะห์คุณภาพ DNA/RNA ในตัวอย่างต่างๆ ได้แก่ 🎗

🧬 ตัวอย่างพืช เช่น เมล็ดพันธุ์, ใบ, ดอก, ลำต้น
🧬 ตัวอย่างเเบคทีเรียก่อโรคในพืช

โดยใช้ชุดสกัด DNA/RNA สำเร็จรูป ✨
🔹 ชุดสกัด IST Innuscreen’s Ready-to-use extraction kits
โดยตรวจสอบเชิงคุณภาพ เเละเชิงปริมาณ ด้วยเครื่อง NanoDrop เเละเทคนิค Gel electrophoresis

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง📌
📲 Page Facebook : Oassar NU
📲 ID Line : oassar_agi
💻 Website : https://ww4.agi.nu.ac.th/oassar/
📩 E-mail : Oassar_agi@nu.ac.th
📞 Tel. : 098 6060912

Loading

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วิลาสินี อินญาวิเลิศ ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “รองศาสตราจารย์”

     คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอแสดงความยินดี กับ

     ผศ.ดร.วิลาสินี อินญาวิเลิศ

     อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร

     ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “รองศาสตราจารย์สาขาที่ได้รับการแต่งตั้ง : สัตวศาสตร์

การประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 321 (2/2567)
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2567

Loading

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นัฐพล มหาวิค ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “รองศาสตราจารย์”

     คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอแสดงความยินดี กับ

     ผศ.ดร.นัฐพล มหาวิค

     อาจารย์ประจำภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “รองศาสตราจารย์สาขาที่ได้รับการแต่งตั้ง : ภูมิศาสตร์

การประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 321 (2/2567)
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2567

Loading

ขอเชิญเข้าร่วม “การผลิตมะปรางทางการเกษตรอย่างถูกต้อง และเหมาะสมสำหรับไม้ผลเขตภาคเหนือตอนล่าง” : การผลิตมะปรางเชิงการค้า และการประกวด

 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม
  “การผลิตมะปรางทางการเกษตรอย่างถูกต้อง และเหมาะสมสำหรับไม้ผลเขตภาคเหนือตอนล่าง” : การผลิตมะปรางเชิงการค้า ครั้งที่ 19
  และการประกวดมะปราง มะยงชิด ครั้งที่19
  จัดโดยสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
 • ในวันอาทิตย์ ที่ 10 มีนาคม 2567
  ณ ห้อง AG2109 คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ฟรี!!! ตลอดงานไม่มีค่าใช้จ่าย
 • สามารถสแกนQR CODE ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ด้านล่างนี้
 • ติดต่อสอบถามได้ที่ 055-963014

Loading

โครงการอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ประจำปี 2567 แบบ Onsite รุ่นที่ 4 ณ โรงแรมท็อปแลนด์

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วม

โครงการอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร
ประจำปีงบประมาณ 2567 แบบ Onsite รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมท็อปแลนด์

ณ โรงแรมท็อปแลนด์ ถนน เอกาทศรฐ ตำบลในเมือง, จังหวัดพิษณุโลก , Thailand, Phitsanulok

รุ่นที่
4

ลงทะเบียน

QR Code สำหรับการลงทะเบียนหลักสูตรอบรม ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร

โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง จนกว่าจำนวนที่นั่งจะเต็ม

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร

กำหนดการอบรม

Download File Pdf

สิ่งที่ต้องนำมาในวันอบรมและใช้แสดงตนตอนลงทะเบียนวันแรก

1.บัตรประชาชน

2.รูปถ่าย หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว (1 รูป)

ทั้งนี้-เป็นข้อกำหนดของกรมวิชาการเกษตร ใช้ติดใบประกาศนียบัตร หากสอบผ่าน

หมายเหตุ
หากท่านใดสอบไม่ผ่าน จะมีสอบซ่อมในวันสุดท้ายของการอบรม

Link Google Map

สถานที่ฝึกอบรม

Address
ถนน เอกาทศรฐ ตำบลในเมือง, จังหวัดพิษณุโลก
Phone
091-8383519
Email
wanatsanank@nu.ac.th

Loading

โครงการอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ประจำปี 2567 แบบ Onsite รุ่นที่ 3 ณ โรงแรมท็อปแลนด์

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วม

โครงการอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร
ประจำปีงบประมาณ 2567 แบบ Onsite รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมท็อปแลนด์

ณ โรงแรมท็อปแลนด์ ถนน เอกาทศรฐ ตำบลในเมือง, จังหวัดพิษณุโลก , Thailand, Phitsanulok

รุ่นที่
3

ลงทะเบียน

QR Code สำหรับการลงทะเบียนหลักสูตรอบรม ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร

โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง จนกว่าจำนวนที่นั่งจะเต็ม

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร

กำหนดการอบรม

Download File Pdf

สิ่งที่ต้องนำมาในวันอบรมและใช้แสดงตนตอนลงทะเบียนวันแรก

1.บัตรประชาชน

2.รูปถ่าย หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว (1 รูป)

ทั้งนี้-เป็นข้อกำหนดของกรมวิชาการเกษตร ใช้ติดใบประกาศนียบัตร หากสอบผ่าน

หมายเหตุ
หากท่านใดสอบไม่ผ่าน จะมีสอบซ่อมในวันสุดท้ายของการอบรม

Link Google Map

สถานที่ฝึกอบรม

Address
ถนน เอกาทศรฐ ตำบลในเมือง, จังหวัดพิษณุโลก
Phone
091-8383519
Email
wanatsanank@nu.ac.th

Loading

โครงการอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ประจำปี 2567 แบบ Onsite รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมท็อปแลนด์

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วม

โครงการอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร
ประจำปีงบประมาณ 2567 แบบ Onsite รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมท็อปแลนด์

ณ โรงแรมท็อปแลนด์ ถนน เอกาทศรฐ ตำบลในเมือง, จังหวัดพิษณุโลก , Thailand, Phitsanulok

รุ่นที่
2

ลงทะเบียน

QR Code สำหรับการลงทะเบียนหลักสูตรอบรม ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร

โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง จนกว่าจำนวนที่นั่งจะเต็ม

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร

กำหนดการอบรม

Download File Pdf

สิ่งที่ต้องนำมาในวันอบรมและใช้แสดงตนตอนลงทะเบียนวันแรก

1.บัตรประชาชน

2.รูปถ่าย หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว (1 รูป)

ทั้งนี้-เป็นข้อกำหนดของกรมวิชาการเกษตร ใช้ติดใบประกาศนียบัตร หากสอบผ่าน

หมายเหตุ
หากท่านใดสอบไม่ผ่าน จะมีสอบซ่อมในวันสุดท้ายของการอบรม

Link Google Map

สถานที่ฝึกอบรม

Address
ถนน เอกาทศรฐ ตำบลในเมือง, จังหวัดพิษณุโลก
Phone
091-8383519
Email
wanatsanank@nu.ac.th

Loading

โครงการอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ประจำปี 2567 แบบ Onsite รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมท็อปแลนด์

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วม

โครงการอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร
ประจำปีงบประมาณ 2567 แบบ Onsite รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมท็อปแลนด์

ณ โรงแรมท็อปแลนด์ ถนน เอกาทศรฐ ตำบลในเมือง, จังหวัดพิษณุโลก , Thailand, Phitsanulok

รุ่นที่
1

ลงทะเบียน

QR Code สำหรับการลงทะเบียนหลักสูตรอบรม ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร

โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2567

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร

กำหนดการอบรม

Download File Pdf

สิ่งที่ต้องนำมาในวันอบรมและใช้แสดงตนตอนลงทะเบียนวันแรก

1.บัตรประชาชน

2.รูปถ่าย หน้าตรง ขนาด 3 นิ้ว (1 รูป)

(ขนาดประมาณ : กว้าง 6.15 เซนติเมตร x ยาว 7.80 เซนติเมตร)

ทั้งนี้-เป็นข้อกำหนดของกรมวิชาการเกษตร ใช้ติดใบประกาศนียบัตร หากสอบผ่าน

หมายเหตุ
หากท่านใดสอบไม่ผ่าน จะมีสอบซ่อมภายใน 15 วันหลังการอบรม โดยให้ท่านลงทะเบียนบริเวณโต๊ะลงทะเบียนในวันสุดท้าย

Link Google Map

สถานที่ฝึกอบรม

Address
ถนน เอกาทศรฐ ตำบลในเมือง, จังหวัดพิษณุโลก
Phone
091-8383519
Email
wanatsanank@nu.ac.th

Loading

ขอแสดงความเสียใจ กับการจากไปของ “ผศ.ดร.อรอินทุ์ ประไชโย” อาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร

ขอแสดงความเสียใจ กับการจากไปของ

“ผศ.ดร.อรอินทุ์ ประไชโย” อาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร

16 กุมภาพันธ์ 2567

กำหนดการ สวดอภิธรรม และฌาปนกิจศพ

ณ วัดศรีภูเวียง ต.ภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 

วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 18.00 น. สวดอภิธรรม

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น. พิธีฌาปนกิจ

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 07.00 น. ทำบุญตักบาตร

หมายเหตุ : ผู้ที่ประสงค์ร่วมทำบุญ และพวงหรีดแสดงความเสียใจ ติดต่อ 055-962777 คุณอ้อย ประยูรคำ

Loading