เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ เข้าร่วมโครงการ ’’การยกระดับการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการ ด้วยเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (RD Facility Boost Up Platform) ปี 2566 “

Loading