โครงการอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ประจำปี 2567 แบบ Onsite รุ่นที่ 3 ณ โรงแรมท็อปแลนด์

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วม

โครงการอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร
ประจำปีงบประมาณ 2567 แบบ Onsite รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมท็อปแลนด์

ณ โรงแรมท็อปแลนด์ ถนน เอกาทศรฐ ตำบลในเมือง, จังหวัดพิษณุโลก , Thailand, Phitsanulok

รุ่นที่
3

ลงทะเบียน

QR Code สำหรับการลงทะเบียนหลักสูตรอบรม ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร

โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง จนกว่าจำนวนที่นั่งจะเต็ม

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
กำหนดการอบรม
Download File Pdf
สิ่งที่ต้องนำมาในวันอบรมและใช้แสดงตนตอนลงทะเบียนวันแรก
1.บัตรประชาชน
2.รูปถ่าย หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว (1 รูป)
ทั้งนี้-เป็นข้อกำหนดของกรมวิชาการเกษตร ใช้ติดใบประกาศนียบัตร หากสอบผ่าน

หมายเหตุ
หากท่านใดสอบไม่ผ่าน จะมีสอบซ่อมในวันสุดท้ายของการอบรม
Link Google Map

สถานที่ฝึกอบรม

Address
ถนน เอกาทศรฐ ตำบลในเมือง, จังหวัดพิษณุโลก
Phone
091-8383519
Email
wanatsanank@nu.ac.th

Loading