ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง ธรรมเทศนาหัวข้อ “ธรรมะสำหรับการจัดการความเครียด และการแก้ไขปัญหา”

✅ คณะเกษตรศาสตร์ฯ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง ธรรมเทศนาหัวข้อ “ธรรมะสำหรับการจัดการความเครียด และการแก้ไขปัญหา”
💡โดย พระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
💢 วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567 เวลา 16.00-18.00 น. ณ โถงอาคารเรียนรวม คณะเกษตรศาสตร์ฯ
📌 จัดโดย ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ฯ

Loading