ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “หลักการและวิธีการใช้งานของเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอยระดับห้องแล็ป (Mini Spray Dryer)”

📢 ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ฯ ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมการอบรม
🔥 “หลักการและวิธีการใช้งานของเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอยระดับห้องแล็ป (Mini Spray Dryer)"
🎯 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.30-15.00 น.
ณ ห้องบรรยาย อาคารปฏิบัติการทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร (AG 4203)

👉 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : นายนิวัฒน์ ศักดิ์ดาเดช และนางสาวภิรนิตย์ ลบลม โทรศัพท์ 061-5021835
📌ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 📌 https://docs.google.com/…/1FAIpQLScQbZ2I5W7LH8…/viewform

Loading