ขอเชิญเข้าร่วม “การผลิตมะปรางทางการเกษตรอย่างถูกต้อง และเหมาะสมสำหรับไม้ผลเขตภาคเหนือตอนล่าง” : การผลิตมะปรางเชิงการค้า และการประกวด

 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม
  “การผลิตมะปรางทางการเกษตรอย่างถูกต้อง และเหมาะสมสำหรับไม้ผลเขตภาคเหนือตอนล่าง” : การผลิตมะปรางเชิงการค้า ครั้งที่ 19
  และการประกวดมะปราง มะยงชิด ครั้งที่19
  จัดโดยสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
 • ในวันอาทิตย์ ที่ 10 มีนาคม 2567
  ณ ห้อง AG2109 คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ฟรี!!! ตลอดงานไม่มีค่าใช้จ่าย
 • สามารถสแกนQR CODE ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ด้านล่างนี้
 • ติดต่อสอบถามได้ที่ 055-963014

Loading