ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นัฐพล มหาวิค ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “รองศาสตราจารย์”

     คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอแสดงความยินดี กับ

     ผศ.ดร.นัฐพล มหาวิค

     อาจารย์ประจำภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “รองศาสตราจารย์" สาขาที่ได้รับการแต่งตั้ง : ภูมิศาสตร์

การประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 321 (2/2567)
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2567

Loading